Laat Mijn EV Specialist uw auto deskundig onder handen nemen!

Hoeveel CO2 bespaart een elektrische auto?

Meer informatie over hoeveel CO2 uitstoot een elektrische auto bespaart

Hoeveel CO2 bespaart een elektrische auto? Wanneer u zich aan het oriënteren bent op de aanschaf van een elektrische auto, of wanneer u er natuurlijk al eentje in bezit heeft, is het goed om te weten hoe veel CO2 u ermee bespaart ten opzichte van een reguliere benzineauto. Bent u klimaatbewust en geeft u om het milieu? Dan is het zeker de moeite waard om voor een elektrische auto te kiezen, hierdoor kunt u CO2 besparen doordat een elektrische auto minder CO2 uitstoot per jaar dan een benzineauto. Hoeveel dit precies is vertellen we in dit blog.

Elektrische auto en CO2-uitstoot… maar wat is CO2 precies?

Ook een elektrische auto stoot CO2 uit, maar wellicht is het goed om te weten wat CO2 precies is en wat we onder CO2-uitstoot verstaan. CO2 is een ander woord voor koolstofdioxide. Dit gas is van nature al in de atmosfeer aanwezig en eigenlijk vrij onschuldig, het zorgt ervoor dat de aarde een aangenaam en leefbaar klimaat heeft. CO2 wordt echter schadelijk wanneer het in te grote mate aanwezig is. Door menselijk handelen is de hoeveelheid CO2 in de wereld behoorlijk toegenomen, waardoor we te maken krijgen met opwarming van de aarde en een verstoring van het klimaat. Dit kan desastreuze gevolgen hebben voor de natuur en haar flora en fauna. Een auto stoot ook schadelijke stoffen, waaronder CO2 uit. Een reguliere auto verbrandt zijn benzine, diesel of lpg waarbij er CO2 vrijkomt. Een elektrische auto loopt natuurlijk niet op brandstof, toch stoot een elektrische auto wel degelijk CO2 uit, dat is onvermijdelijk. CO2 komt namelijk vrij wanneer er energie opgewekt moet worden. Hoeveel CO2 er daadwerkelijk uitgestoten wordt, is dus ook afhankelijk van hoe de energie opgewekt wordt. Zonnepanelen zijn een stuk duurzamer dan kolencentrales. Qua uitstoot van CO2 staat Nederland op de 63e plek met 449 gram CO2 per kWh.

Hoeveel CO2 bespaart een elektrische auto?

Rijdt u een elektrische auto, dan kunt u er in Nederland zeker van zijn dat u minder CO2 uitstoot. Hoeveel CO2 u kunt besparen met een elektrische auto? De CO2 uitstoot van een elektrische auto per jaar ligt beduidende lager dan bij een reguliere benzineauto. Een elektrische auto in klein formaat stoot 2,7 keer minder CO2 uit vergeleken bij een kleine benzineauto. Gemiddeld stoot een elektrische auto 60% minder CO2 uit in zijn hele leven. In sommige gevallen loopt dit verschil zo hoog op dat een elektrische auto 81% minder CO2 uitstoot dan een benzineauto.

Hoeveel CO2 stoot een benzineauto uit?

Om de CO2 besparing van uw elektrische auto te begrijpen is het ook goed om uit te lichten hoeveel CO2 een benzineauto uitstoot. ANWB meldt dat er voor elke verbruikte liter benzine 2269 gram CO2 vrijkomt. Dieselauto’s zijn nog een stukje vervuilender met 2606 gram per liter en bij LPG is dat 1610 gram. Nu is het wel goed om te weten dat zo ongeveer iedereen CO2 uitstoot. Wij als mens ook. Vroeger was deze uitstoot altijd in balans omdat planten en bomen deze CO2 voldoende konden omzetten naar zuurstof. Nu dat niet meer het geval is, is het belangrijk dat we allemaal rekening houden met CO2 uitstoot. Doordat de CO2-uitstoot van elektrische auto’s significant lager is, is dit een milieubewuste keuze.

CO2-uitstoot productie elektrische auto’s

Zoals we eerder al zeiden: CO2-uitstoot is onvermijdelijk, ook bij elektrische auto’s. De CO2-uitstoot per jaar is daarbij goed om te weten, maar we kunnen ook de productie van de elektrische auto’s niet buiten beschouwing laten. Ook voor de productie van een accu is namelijk energie nodig. Ook hierbij is het belangrijk om te kijken wáár de auto geproduceerd is. In het ene land is het gebruik van een schone energie een stuk vanzelfsprekender dan in het andere land. Maar zelfs met de productie van de autobatterijen meegerekend, stoot een elektrische auto in zijn geheel minder CO2 uit dan een benzine- of dieselauto.

Meer weten over CO2-uitstoot van uw elektrische auto?

Wilt u meer informatie over de CO2-uitstoot van uw elektrische auto of zoekt u een specialist in elektrische voertuigen? Bij Mijn EV Specialist kunnen wij een allround service bieden als het gaat om uw elektrische auto: schadeherstel van uw elektrische auto, elektrische auto APK, onderhoudsbeurten van uw elektrische auto, etc. Neem contact met ons op voor meer informatie of een afspraak!

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn